id#117 | Ponuka NA PREDAJ

Rodinný dom - RD, Selce, Banská Bystrica, 1030 m2

Cena: 355.000 €
V prípade záujmu kontaktujte makléra:
Popis nehnuteľnosti:

Ponúkame na predaj rodinný dom s úžitkovou plochou 350 m2  na pozemku o výmere cca 1030 m2, 5 km od Okresného mesta Banská Bystrica  vo veľmi vyhľadávanej lokalite- Selce. Rodinný dom je pripojený na elektrickú, vodovodnú prípojku, plyn, kanalizáciu. Dom je veľkorysý na priestor. Je možné ho využiť na trvalé bývanie pre dve rodiny ako aj na firemné účely. Vyplatením kúpnej ceny je rodinný dom ihneď voľný. V prípade záujmu o obhliadku alebo doplňujúcich otázok nás kontaktujte na tel.: 0948 77 88 99, 048/419 18 17, Mário Duchoň alebo emailom na duchon@bbreality.sk

-Realitná kancelária BB-REALITY, s.r.o. je členom Realitnej únie SR a riadi sa jej Realitným kódexom. Uvedená cena je konečná, zahŕňa províziu realitnej kancelárie, kompletný právny servis zabezpečovaný renomovanou advokátskou kanceláriou, poradenstvo k prevodu nehnuteľnosti a bezplatnú ponuku financovania prostredníctvom hypotéky.
-Možnosť výmeny za Vašu nehnuteľnosť alebo kúpy prostredníctvom úveru. V prípade financovania kúpy nehnuteľnosti prostredníctvom hypotekárneho úveru Vám radi poradíme pri jeho výbere a aj kompletne zabezpečíme jeho vybavenie- naša spoločnosť BB-REALITY, s.r.o. sa špecializuje na finančné poradenstvo a kompletné spracovávanie úverových produktov spojených s financovaním nehnuteľností, spolupracujeme so všetkými bankovými domami- Československá obchodná banka, mBank, Oberbank, OTP banka, Poštová banka, Prima banka, Sber bank, Slovenská sporiteľňa, Tatra banka, UniCredit bank, VÚB. Spoluprácou s týmito partnermi dokážeme optimálnym spôsobom vyriešiť akýkoľvek zámer nášho klienta a zabezpečiť mu najvýhodnejšie financovanie, ktoré je aktuálne na trhu dostupné. V prípade záujmu o obhliadku alebo doplňujúcich otázok nás kontaktujte na tel.: 0948 77 88 99, 048/419 18 17, Mário Duchoň alebo emailom na duchon@bbreality.sk

-HISTÓRIA OBCE- Prvá písomná zmienka o Selciach je doložená z roku 1332 s názvom Omnes Sancti de Zolio (Všetci svätí- patrocínium kostola). Vtom čase tu už bola fara i kostol postavený zásluhou Zvolenského župana Dônča. Ďalšia správa o názve obce sa nachádza v prílohe" Výsadnej listiny", ktorú vydal kráľ Karol Róbert na Ľupčianskom hrade dňa 11. novembra 1340, v ktorej má obec názov SCELCE. V kráľovskej listine z roku 1406 mala obec názov ZELCZE. Vlistine z roku 1786 sa obec volá SELECZ a z roku 1808 pochádza dnešný názov SELCE.
-Zhruba od polovice 13. storočia Selce patrili ako poľnohospodárska usadlosť (majer) Ľupčianskemu hradu. Podľa listiny z roku 1443 až do 18. storočia správcom majera v Selciach bola rodina Seleckých. Jej prvý člen sa volalMatej Wajskó Szeleczký, ktorý sa sem prisťahoval z obce Wajskó v stolici Bodróg. Po rozpade Ľupčianskeho panstva sa Uhorské ministerstvo financií rozhodlo predať Selčiansky majer výnosom zo dňa 15.7.1876. Zastupiteľský zbor v Slovesnkej Ľupči potom predal všetky pozemky majera Selčanom za 12 500 zlatých, ktorí si pozemky rozparcelovali.
-Severovýchodne od Banskej Bystrice sa rozkladá členitý horský chotár Seliec, v ktorom najnižšia nadmorská výška je 388 m a najvyššia 1044 m. V chotári obce sa nachádza významná chránená archeologická lokalita Hrádok, ktorá je známa z odbornej literatúry tridsiatych rokov 20. stor. ako nálezisko rímskych mincí a šperkov. Druhý chotárny názov Staré Selce poukazuje na existenciu ďalšej možnej lokality, ktorá doposiaľ nebola skúmaná a na vysvetlenie svojho pomenovania ešte len čaká. Podľa samotného názvu obce Selce, ktorý je odvodený od staroslovanského termínu selo, Selce, vo význame sídlisko, osada, jazykovedci a historici kladú vznik tejto obce pred 10. storočie. Osídlenie sa tu rozvinulo pravdepodobne vďaka významnej komunikácii - v prameňoch označovanej ako Magna via, ktorá v ranom stredoveku spájala centrálne oblasti Uhorska s Liptovom, Oravou a Poľskom. Na území dnešného Slovenska viedla cez Šahy, Krupinu, Zvolen a za Banskou Bystricou sa rozvetvovala. Jedna cesta viedla popri Hrone cez Slovenskú Ľupču a potom údolím Vážnej k Hiadeľskému sedlu. Druhá cesta viedla ponad Selčiansky potok cez Selce, ďalej cez Priechod do Hiadeľskej doliny, kde sa obidve cesty spojili.
-Hrádok nad Selcami leží v nadmorskej výške 780 m a je súčasťou horského hrebeňa, vybiehajúceho v juhovýchodnom smere z juhozápadného konca Nízkych Tatier. Je to hrebeňová antiklinála utvorená z vápencovej skaly, ktorej steny sú 2 až 7 m vysoké. Podložie, vápencové bralo, je pokryté tenkou hlinitou pokrývkou. Lokalita Hrádok je chránenou kultúrnou pamiatkou, evidovaná je v Ústrednom zozname kultúrnych pamiatok Slovenskou republikou pod číslom Ss/2192, s vytýčeným ochranným pásmom.
-V súčasnom období je vlastníkom a zároveň užívateľom pamiatky Urbárska spoločnosť Selce. Hrádok pútal pozornosť bádateľov i amatérskych kopáčov po celé 20. storočie a devastovanie zvyškov kultúrnych vrstiev neprestalo ani v súčasnosti. V 40. rokoch kopal na Hrádku Jozef Miklósi a keramický materiál z doby rímskej je uložený v Stredoslovenskom múzeu. V roku 1950 robil prieskum na lokalite prof. Vojtech Bádinský - Krčka, ktorý zozbieral črepy púchovskej kultúry a medenú trosku, nachádzajúcu sa v hojnom počte pod Hrádkom pri Selčianskom potoku. V rokoch 1985 a 1988 prezrel Hrádok pomocou detektora kovov pracovník Archeologického ústavu SAV v Nitre Karol Pieta s cieľom zistiť rozsah poškodenia lokality. Získal lužickú a púchovskú keramiku a tiež železné a bronzové predmety púchovskej kultúry z doby laténskej, sťahovania národov a stredoveku. Pomerne výraznú halštatskú púchovskú keramiku získal prieskumom aj pracovník Pamiatkového ústavu  strediska Banská Bystrica, Peter Mosný.

UPOZORNENIE!
Vzhľadom na mimoriadny stav súvisiaci s vírusom COVID-19 platia pre ohliadky nehnuteľností tieto pravidlá:
-Záujemcovia/ Klienti nemajú výnimky na úkony spojené s realitnou transakciou (napr. obhliadka, cesta k notárovi a pod.). Jedinou výnimkou je možnosť ísť do banky, ak daná osoba má test na Covid nie starší ako 7 dní.
-Záujemcovia/ Klienti však môžu uplatniť zákonnú výnimku z Vyhlášky, a to v situáciách, kedy ide o nevyhnutnú životnú potrebu. Tou je v súvislosti s obhliadkou myslená okamžitá potreba zaobstarania nového bývania. Týka sa to záujemcov/klientov, ktorí v čase platnosti zákazu vychádzania nemajú bývanie a čím skôr si ho potrebujú zaobstarať v spolupráci s realitnou kanceláriou, ktorá im ho pomôže nájsť skôr, než by sa im to podarilo osobne.
- Záujemcovia/ Klienti nie sú v karanténe
- Záujemcovia/ Klienti nemajú cestovateľskú anamnézu a ani sa s nikým, kto by túto anamnézu mal nestretli
- Obhliadky sa vykonávajú výhradne s minimálnym počtom ľudí s určenými ochrannými pomôckami.

Odmena za TIP :
V prípade, že viete o nehnuteľnosti na predaj alebo prenájom vo Vašom okolí, či okruhu Vašich známych a poznáte niekoho, kto potrebuje pomoc pri predaji alebo prenájme svojho domu, bytu, pozemku, prípadne inej nehnuteľnosti ?
Stačí nás odporučiť Vaším známym a priateľom. V prípade, že sa obchod zrealizuje, máte istú odmenu na základe vopred Vami podpísanej zmluvy o spolupráci s našou spoločnosťou, kde sa zaväzujeme vyplatiť Vám vopred dohodnutú odmenu za TIP. 
Zobraziť celý popis nehnuteľnosti
Zobraziť celú ponuku nehnuteľností na mape. (GPS: LAT 48.763019, LON 19.202793)
Radi Vám poskytneme viac informácií aj o tejto nehnuteľnosti.
Realitná kancelária: BB-REALITY, s.r.o., Skuteckého 17, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 36 720 160, DIČ: 2022294945
Viac informácií o našej realitnej kancelárii
V prípade záujmu kontaktujte makléra:
Podobné ponuky nehnuteľností: