id#119 | Ponuka NA PREDAJ

Lesný pozemok, Plášťovce, 40000 m2

Cena nehnuteľnosti: na vyžiadanie
V prípade záujmu kontaktujte makléra:
Popis nehnuteľnosti:

Predaj- lesný pozemok Plášťovce okres Levice, 40,000 ha
-Ponúkame na predaj lesné pozemky v Nitrianskom kraji okrese Levice, katastrálne územie Plášťovce, tvoriace jeden celok v spoluvlastníckom podiele 1/1 o celkovej výmere cca 40,000 hektárov.
-Drevinové zloženie predstavuje: dub, hrab a agát s prevyšujúcim zastúpením dreviny dub. Lesný celok je vhodný na lesné hospodárenie. Tiež je vhodný na výstavbu obory alebo zvernice, nakoľko zazverenie poľovného revíru v ktorom sa lesný celok nachádza je vynikajúci.
-V poľovnom revíri sa nachádza jelenia, daniela, diviačia a tiež srnčia zver. Poľovný revír je úživný.
-Keďže PSL bolo určené na roky 2011 - 2020, toho času prebieha tvorba nového PSL, pričom ťažobné zásahy sa dajú s tvorcami PSL konzultovať.
-Kúpna cena – informácia  kancelárii
-Momentálne prebieha vytyčovanie predmetného lesného celku autorizovaným geodetom.
-V prípade že máte o vyššie uvedenú ponuku záujem, navrhujem osobnú obhliadku, pri ktorej je možné prekonzultovať prípadné podmienky predaja- 0907 99 88 77, Jan Vundr.

Realitná kancelária BB-REALITY, s.r.o., je členom Realitnej únie SR a riadi sa jej Realitným kódexom. Uvedená cena je konečná, zahŕňa províziu realitnej kancelárie, kompletný právny servis zabezpečovaný renomovanou advokátskou kanceláriou, poradenstvo k prevodu nehnuteľnosti a bezplatnú ponuku financovania prostredníctvom hypotéky.

História obce: Severne od Šiah, v strede historickej Hontianskej župy, vo východnej časti dnešného Levického okresu, na maďarsko-slovenskej jazykovej hranici, v údolí pri sútoku potokov Krupinica a Litava, sa nachádzajú Plášťovce - dedina s minulosťou bohatou na historické udalosti a dodnes uchovávajúca rôzne tradície.
Už v dávnych časoch ľudia našli v tomto malebnom kraji vhodné miesto na usadenie sa. Tento chotár ich lákal úrodnými údoliami riek, vyvýšeninami vhodnými na pozorovanie okolia, skalnými otvormi vhodnými na skrýše, rozľahlými lesmi, veľkým množstvom vodných prameňov, a tiež aj bohatou územnou faunou i flórou.
Prvé osídlenie dokazujú nálezy z doby bronzovej. Na území dnešných Plášťoviec sa našli zvyšky keramiky, krčahy zdobené rytými vzormi, v susedných usadlostiach Medovarce a Horné Túrovce boli nájdené urnové pohrebiská, bronzové kosáky v tvare polmesiaca a i. (Borovszky S., red. 1906. 280. I., Bátora J., 1988.21.I.)
György Györffi, odvolávajúc sa na Anonymovu kroniku spomína, že keď vezíri Arpáda pri Dunaji došli k Ipľu, slovanskí obyvatelia, ktorí holdovali vtedajšiemu bulharskému vezírovi Salanovi (Zalán), poddali sa Arpádovi. Na tomto území žili roztrúsene aj potomkovia starých Slovanov a ani po obliehaní sa medzi dvoma etnikami nevytvorila ostrá hraničná čiara. (Györffy Gy., 1987.155.I.)

 Názov obce Plášťovce: Názov obce v podobe PLAST sa prvýkrát objavuje v listine Gejzu II. z r. 1156, v ktorej ostrihomský arcibiskup Martirius potvrdzuje pre ostrihomskú kapitulu omše a základy oltárov V listine sa uvádzajú aj názvy desiatich obcí Hontianskej župy, ktorých desiatky sa prepúšťajú kapitule. Medzi nimi je spomenutá aj obec Palást (Plášťovce). (Bakács I., 1971. 32. I.)
Slovo "plast" z etymologického hľadiska pochádza od južných Slovanov. Maďarský názov Palást môže byť odvodeninou tohto, pôvodom bulharského alebo srbochorvátskeho slova. Podľa etnologického slovníka zemepisných názvov maďarské slovo "palást" užívané aj ako osobné meno, sa vytvorilo zo starého slova "plást", slovenské "Plášťovce" vznikli prekladom maďarského pomenovania. (Kiss L., 1988.308.1.)
Miestny bádateľ Lajos Piacsek tvrdí, že názov obce je odvodený z osobného mena obyvateľa žijúceho na tunajšom území a vyjadruje skutočnosť, že dedinu ležiacu vo výške 145 m nad morom, zo všetkých strán obklopujú 250-450 m vysoké kopce chrániace tunajších obyvateľov pred vetrom a snehovými fujavicami podobne ako plášť ľudské telo. (Piacsek L., 1979.1.I.).
Richtár obce Károly Thuróczy píše, že slovo "Palást" je taký "staromaďarský" názov, ktorý súvisí so zahaľovaním, totižto starí Maďari kvôli zatajeniu susedných slovanských obyvateľov tu usadili Polovcov na ochranu svojich hraníc. (Thuróczy K., 1864. In. Pesthy F, 1984. 237.I.)
Bádatelia zaoberajúci sa históriou obce spomínajú dnes už neexistujúcu darovaciu listinu, ktorú podľa dochovanej tradície r. 1217 vystavil Ondrej II. pre Borsu - bojovníka vo Svätej Zemi pochádzajúceho z Palástu. Hocijaké základy malo toto všetko faktom je to, že obec je pravekým hniezdom Plášťovčanov, ktorí túto usadlosť v Hontianskej župe vlastnili takmer pol tisícročie. Fakty dokazujú aj skutočnosť, že obec sa po vytvorení župného systému stala hradným majetkom a r. 1232 ju Ondrej II. pričlenil k znojemskému hradnému majetku. 
Zobraziť celý popis nehnuteľnosti
Zobraziť celú ponuku nehnuteľností na mape. (GPS: LAT 48.159809, LON 18.977835)
Radi Vám poskytneme viac informácií aj o tejto nehnuteľnosti.
Realitná kancelária: BB-REALITY, s.r.o., Skuteckého 17, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 36 720 160, DIČ: 2022294945
Viac informácií o našej realitnej kancelárii
V prípade záujmu kontaktujte makléra:
Podobné ponuky nehnuteľností: